IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "mediu educaţional"

Binele moral în contextul educațional

Mihailov Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of educational environment on the linguistic evolution of children with a language impairment
Boutboul Michal
Moldova Tiraspol State University
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(26) / 2015 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychological safety of the educational environment in secondary schools as a factor of innovative activities motivation for the ukrainian teachers

Bondarciuk Elena
University of Management Education NAES
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediul constructivist de învățare

Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenția agresivității și violenței școlare

Balan Corina1, Guţu Zoia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiuni actuale ale comunicării pedagogice în mediul universitar

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre angajamentul profesional și percepția stresului ocupațional la diferite categorii profesionale  (Studiu comparativ).  

Potâng Angela, Bevziuc Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системный и синергетический подход к применению информационных и коммуникационных технологий в целях усовершенствования учебного процесса в рамках образовательной среды
Calontarov Iurie
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационные и коммуникационные технологии как средство развития/становления образовательной среды колледжа
Calontarov Iurie
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanţa atitudinii cadrelor didactice vis-à-vis de comportamentul disruptiv la elevi
Bîrnaz Nina, Butnari Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitarea retroacțiunii comunicării prin asertivitate pedagogică

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinante pedagogice ale comunicării persuasive

Bîrsan Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transformarea reprezentărilor sociale a învățării pe tot parcursul vieții în mediul educațional

Bucun Nicolae, Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul proiectelor educaționale în dezvoltarea instituției de învăţământ profesional tehnic.

Proțiuc Silvia
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălţi
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-62. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15