IBN
Закрыть
Iordachescu Veaceslav
Cuvinte-cheie (33): Religious education (4), educație religioasă (3), toleranță religioasă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Paradigme ale educației religioase
Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea conținuturilor religioase ale curriculumului școlar din perspectiva toleranței religioase
Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional
Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le développement de la tolérance religieuse par l'éducation chretienne orthodoxe à l'école
Iordachescu Veaceslav
Université d’Etat de Moldavie
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Ora de religie creștin-ortodoxă într-o societate plurireligioasă
Iordachescu Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea Religiei în şcoală: oportunitate umanistică şi promovare a valorilor creştine
Iordachescu Veaceslav12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gimnaziul nr. 31, mun. Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Lecţia de religie: argument axiologic
Iordachescu Veaceslav
Gimnaziul nr. 31, mun. Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7