IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "procedure"
Dreptul la petiționare: evoluție, esență și conținut
Rusu Lucia1, Bînzari Grigore2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și procedee de rezolvare a ecuațiilor de grad superior cu parametri
Lupu Ilie1, Cabac Eugeniu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare și dezvoltare a capacităților de înmulțire și împărțire a numerelor naturale la elevii din clasa a III-a
Ciubuc Rita1, Nour Alexandra2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înregistrările audio-video în procesul civil (domeniu, competență, procedură)
Prisac Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și procedee specifice pentru formarea deprinderilor de calcul la elevii din treapta primară
Pînzescu Elena
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures and strategies in translating economic terms
Corcodel Svetlana1, Corcodel Dan2, Corcodel Artur34
1 University of European Studies of Moldova,
2 Moldova State University,
3 University of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Institute of Economy, Finance and Statistics, ASM
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Rusu Vitalie1, Gavajuc Sergiu2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A new procedure for the rapid determination of pseudomonas aeruginosa bacteria in medications
Puşcaş Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile plastice în pictura figurativa moldoveneasca de la începutul anilor `70 (1970-75)
Platon Liliana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția procedurii de autorizare în Republica Moldova
Dogotari Liliana, Adauji Stela, Vîrlan Mădălina
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures and strategies in translating economic terms
Corcodel Svetlana1, Corcodel Artur1, Corcodel Dan2
1 Moldova State University,
2 Vilnius University
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea utilizării TIC în instruire prin documente interne
Lebediuc Adela
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastic experiments in the Moldavian figurative painting since the beginning of the 1970s
Platon Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura încuviinţării spitalizării forţate şi a tratamentului forţat
Prisac Alexandru1, Corjan Angela2
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реалізація права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері
Makogoniuk Iulia
Націона́льний університе́т біоресу́рсів і природокористува́ння Украї́ни
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(16) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind pregătirea pentru efectuarea reconstituirii faptei
Frunză Aliona, Crețu Sergiu
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul achiziției publice ca instituție sau ca sub-ramură a dreptului administrativ
Postolachi Oxana, Cîrnaţ Teodor
Legea şi Viaţa
Nr. 1(373) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аккредитация образовательно-научной программы как новационный инструмент обеспечения качества подготовки аспирантов: опыт Украины (на примере направления подготовки 08 право специальности 081 «Право»)
Colomoeţ Tatiana
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Активная роль соискателя-аспиранта как гарантия эффективности процедуры аккредитации ОНП: позитивная практика Украины на примере специальности 081 право
Kremova Daria
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapa prealabilă în contencios administrativ
Burduja Mihaela, Podrea Mariana
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48