IBN
Закрыть
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice116
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice39/18069/135
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 774
155 publicatii cu CZU (20%)
14 publicatii cu DOI (1.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 131 ORCID (27.8%),
77 Google Scholar ID (16.3%),
83 Scopus Author ID (17.6%)
Brevete Tabel(42)
H-index autori
Proiecte Tabel(13)
Lista publicaţiilor - 774. Descărcări - 12588. Vizualizări - 776163.
Articole în reviste din RM - 181. Publicaţii la conferinţe din RM - 572. Publicaţii peste hotare - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 80
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 56
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 21
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 23
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 501
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 59
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 10

2019 - 8

Fenomenul multiculturalismului abordat în contextul globalizării
Buimestru Carolina
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 53-54.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea între odă și respingere
Antoci Arina
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 49-50.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul comunităților de migranții în educarea activismului social al cetățenilor
Ciobanu Rodica , Roşca Mariana
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 60-62.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise ale formării personalității integre la copiilor migranților moldoveni în condițiile unui spațiu cultural divers
Cristei Tamara
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 77-79.
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea dialogului intercultural în localitățile etnic mixte din Republica Moldova
Spînu Stela
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 193-194.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind conectarea politicii naționale de securitate și apărare a Republicii Moldova la sistemul securității internaționale prin cooperare cu NATO
Baltaga Ecaterina
State, security and human rights in condition of information siciety
2019. Chişinău. Tipografia "Artpoligraf". 128-134.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teme majore ale dialogului online al migranților
Roşca Mariana
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 174-176.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Права человека через призму этнических и национальных меньшинств – ключ в развитии современной молодёжи
Идрисова Айна
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. Tipografia "Biotehdesign". 114-116.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Analiza în plan comparat a reglementărilor din spațiul Uniunii Europene și al Republicii Moldova privind transportul auto de mărfuri
Gore Doinița
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 113-117.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial audit in public institutions
Bulat Inga
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. "Print-Caro" SRL. 271-278.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul deficitului bugetar asupra procesului bugetar din Republica Moldova: aspecte normativ-doctrinare
Cozonac Aliona
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 342-347.
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele moderne de familiarizare a elevilor cu științele exacte și ale naturii
Idrisova Aina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 283-287.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea characteristicilor arhitecturalplanimetrice şi stilistice a Chişinăului după al Doilea Război Mondial
Lupaşcu Valeriu
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 160-160.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilității genetice la Origanum vulgare ssp. vulgare prin analiza componentelor principale
Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Ciocîrlan Nina , Duca Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new homodrimane sesquiterpenoids containing diazine, 1,2,4-triazole and carbazole rings
Duka Gh. , Aricu Aculina , Lungu Lidia , Tenu Nadejda , Ciocarlan Alexandru , Guţu Iacob , Dragalin Ion , Barba Alic
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-1241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends of the typogenetic processes in the carpato-danubiano-pontic space. Results in agriculture in northeastern area climate conditions
Jigău Gheorghe , Leşanu Mihai , Bârsan Ana , Blidari Anton , Borș Natalia , Plăcintă Nina , Cernolev Elena
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 193

Abordarea fenomenologică a percepției la Merleau-Ponty
Gutium Sofia
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 147-147.
Disponibil online 1 November, 2018. Descarcări-67. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind oportunitatea consacrării legale a condițiilor de reprezentativitate pentru organizațiile patronale în Republica Moldova
Drumea Iulia
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 139-143.
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretico-metodologice și conceptuale privind criminalitatea tranfrontalieră
Nagailîc Victoria
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 149-149.
Disponibil online 1 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advanced thermoaccumulation as a condition sine qua non for sustainable energy development
Agarwal Elena , Boshnyaga Yu. A. , Bologa M.
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. Academica Greifswald. 117-117.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 774