IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională ,
Chişinău, Moldova, 13-14 decembrie 2018
State, security and human rights in condition of information siciety
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 557
ISBN: 978-9975-108-88-1
CZU: 34+32:316.772(082)=135.1=161.1 S79
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2022  62CZU9 decembrie 20218 decembrie 9.308 decembrie 10.30
  2021  52CZU
  2020  47CZU
  2019  62CZU
Disponibil în IBN: 12 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (21)Istorie (1)Economie (19)Filosofie (6)Geografie (1)Drept (261)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (4)Sociologie (22)Ştiinţe politice (28)Administrare publică (14)Altele (3)Medicină (4)Pedagogie (2)Tehnică (6)