IBN
Закрыть
Mutu (Calmîş) Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Aspecte biochimice și molecular-genetice ale speciei origanum vulgare L. SSP. Vulgare
Mutu (Calmîş) Ana , Port Angela , Duca Maria
Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of microsatellite markers in genotyping of Orobanche cumana populations
Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana , Duca Maria
State University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența unor marcheri moleculari în discriminarea populațiilor de lupoaie originare din China
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Bivol Ina , Clapco Steliana
Universitatea de Stat din Moldova
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studies of broomrape populations associated with increased genetic diversity
Bivol Ina , Mutu (Calmîş) Ana
State University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populatii de lupoaie originare din China. Genotiparea și determinarea polimofismului genetic (II)
Duca Maria , Bivol Ina , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana , Wang Chao
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea unor populații de lupoaie originare din China. Morfometria și identificarea raselor (I)
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana , Bivol Ina , Wang Chao
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.
Port Angela1 , Mutu (Calmîş) Ana1 , Duca Maria1 , Gille Elvira2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.
Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Duca Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.
Duca Maria , Port Angela , Mutu (Calmîş) Ana , Clapco Steliana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).
Port Angela , Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expression of some genes implicated in antioxidative defense system in sunflower infected with broomrape
Duca Maria , Mutu (Calmîş) Ana , Tabără Olesea , Martea Rodica
State University „Dimitrie Cantemir”
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotipare multilocus pentru markerii candidați ai sintezei compușilor terpenici la Origanum vulgare ssp. Vulgare.
Port Angela1 , Mutu (Calmîş) Ana1 , Ciocîrlan Nina2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Diversitatea morfologică a populaţiilor de Origanum vulgare L. din Republica Moldova
Mutu (Calmîş) Ana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of drought stress on the seed germination in sunflower
Clapco Steliana , Mutu (Calmîş) Ana , Port Angela , Duca Maria
State University „Dimitrie Cantemir”
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of some molecular technique in sunflower breeding
Leviţchi Alexei , Martea Rodica , Mutu (Calmîş) Ana , Dencicov-Cristea Lidia
State University „Dimitrie Cantemir”
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 14 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa diferiţilor hibrizi de floarea-soarelui la unii agenţi fitopatogeni, în condiţii naturale de cultivare
Mutu (Calmîş) Ana1 , Rîşnoveanu Luxiţa2 , Gisca Ion3 , Clapco Steliana1 , Joiţa-Păcureanu Maria4 , Duca Maria1
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola, Braila,
3 AMG-Agroselect S.R.L., Centru de cercetări științifice,
4 Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 2 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul variabilității genetice la Origanum vulgare ssp. vulgare prin analiza componentelor principale
Port Angela1 , Mutu (Calmîş) Ana1 , Ciocîrlan Nina2 , Duca Maria3
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variation of morphophysiological indices in sunflower (Helianthus annuus L.) Under the action of es biopreparate
Savca Elena1 , Mutu (Calmîş) Ana2
1 State University of Moldova,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte ale cercetării actuale şi de perspectivă a plantelor medicinale şi aromatice în Republica Moldova
Mutu (Calmîş) Ana
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-141. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Afinitatea şi unele particularităţi fiziologice ale diferitor rase de lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)
Duca Maria , Port Angela , Cernolev Elena , Mutu (Calmîş) Ana , Chilari Rodica
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30