IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(148) pentru cuvîntul-cheie "criminal liability"
Reglementarea juridică a semnăturii electronice și impactul asupra terorismului cibernetic mondial
Miţu Alexandru
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile sesizării organelor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de persoanele juridice
Dumitrescu Florin
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The criminal responsibility of minors and the criteria for determining it
Russu Valentina
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor
Soroceanu Igor
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică în domeniul securității și sănătății în muncă
Romandaş Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezumţia de nevinovăţie – drept - garanţie al fiecărui individ în faţa justiţiei
Roşca Ion
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liberarea condiționată de pedeapsă penală înainte de termen
Borta Ecaterina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-68. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea răspunderii și pedepsei penale aplicate minorului
Russu Valentina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a minorului în unele țări europene
Cojocaru Radion, Russu Valentina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовная ответственность за незаконное обогащение: международный опыт
Bezghinskii Bogdan
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală, noţiunea şi limitele de realizare conform legislației Republicii Moldova
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale răspunderii penale a minorilor
Russu Valentina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Практика привлечения по статье 151-2 УК Украины и пути повышения ее эффективности
Politova Anna
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căinţa activă – modalitate de liberare de răspundere penală conform legislației Republicii Moldova
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigaţii în contextul legislaţiei Republicii Moldova
Glavan Boris
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul măsurilor speciale de investigaţii
Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM
Cicala Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Special investigative activity:content of the definition, legal essence, conceptual delimitations
Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală atenuată pentru coruperea pasivă în legislaţia Republicii Moldova şi cea a altor state
Chiriţa Valentin, Cazacicov Andrei
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panica în rândurile medicilor din România
Florea Vasile
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 148