IBN
Закрыть
Cicala Alexandru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 5

Aspecte conceptuale privind sistemele informaționale utilizate în cadrul activității speciale de investigații
Glavan Boris , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căutarea persoanelor dispărute fără urmă: noțiuni și delimitări
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(374) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interceptarea şi înregistrarea comunicărilor şi imaginilor – instrument juridic eficient în combaterea criminalității
Glavan Boris , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-135-84-9.
Disponibil online 9 February, 2024. Descarcări-15. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile măsurii speciale de investigație „Supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio sau video”
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile măsurii speciale de investigații – „investigația sub acoperire“
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Aspecte privind prevenirea şi investigarea omorurilor la comandă
Gherman Marian , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri special-criminologice de prevenire a furturilor din autovehicule
Cicala Alexandru1 , Nastas Andrei2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul infracţiunii de provocare ilegală a avortului
Gherman Marian , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea și investigarea corupţiei în sport prin intermediul măsurilor speciale de investigații
Budevici-Puiu Liliana1 , Cicala Alexandru2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea măsurii speciale de investigaţii „controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite” în scopul investigării infracţiunilor de corupţie în sport, potrivit legislaţiei Republicii Moldova
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Universul Juridic
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2393-3445
Disponibil online 18 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul poliției în diminuarea sau eliminarea factorilor determinanți ai riscului victimal
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-66-5.
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Analiza criminologică şi prevenirea infracţiunilor de omor, autor Alexandru Cicala
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-47. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carențe legislative privind incriminarea avortului ilegal în Republica Moldova
Cicala Alexandru , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri victimologice de prevenire a omorurilor
Cicala Alexandru , Diuvenji Petru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea identificării şi studierii factorilor criminogeni pentru prevenirea omorurilor
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile măsurii speciale de investigații ,,urmărirea vizuală”
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(245) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-59. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra fenomenului de corupţie în activitatea sportivă
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul poliţiei în activitatea de prevenire a infracţiunilor de pungăşie
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Conţinutul măsurii speciale de investigaţii ,,Cercetarea domiciliului şi/ sau instalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea şi înregistrarea audio şi video, a celor de fotografiat şi de filmat”
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-137. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.
Soroceanu Igor , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea statistică a infracţiunii de omor
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsăturile personalității victimelor în cazul infracțiunilor de omor
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовные аспекты распространения преступлений связанных с незаконным абортом в Республике Молдова
Cicala Alexandru , Soroceanu Igor
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Cugetări normative privind provocarea avortului în alte state
Soroceanu Igor , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la articolul 159 CP RM
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The special feature of the institution's capacity to exercise a natural person after the legislation of the Republic of Moldova
Ardelean Grigore , Cicala Alexandru
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Fiat Iustitia
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1224-4015
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Analiza statistică și problema latentităţii avorturilor ilegale
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 20 October, 2018. Descarcări-83. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avortul ilegal – consecință a traficului de persoane
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerațiuni generale privind personalitatea victimelor infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democratic considerations regarding abortion – moral-spiritual points, consequences and legal – criminal framing
Soroceanu Igor , Cicala Alexandru
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Fiat Iustitia
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1224-4015
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii criminogeni ai avorturilor ilegale
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența curentelor religioase asupra incriminării avortului
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-1470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri individuale de prevenire a infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri victimologice generale de prevenire a avortului criminal
Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația - factor de destabilizare a securității naționale
Cicala Alexandru , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(313) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-1163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Violența domestică – cauză generatoare majoră a infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru , Nicolaescu Daniela
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-116. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Elemente de drept penal comparat privind infracţiunea de provocare ilegală a avortului
Cojocaru Radion , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(311) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de incriminare a avortului ilegal în legislația diferitelor state
Cojocaru Radion , Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 38 of 38