Conceptul măsurilor speciale de investigaţii
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
842 33
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-09 18:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.132 (75)
Уголовное судопроизводство. Уголовно-процессуальное право (1450)
SM ISO690:2012
GLAVAN, Boris, MÎRZAC, Victor, CALCAVURA, Ghennadie. Conceptul măsurilor speciale de investigaţii. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2019, nr. 10, pp. 74-87. ISSN 1857-0976. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3871434
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 10 / 2019 / ISSN 1857-0976

Conceptul măsurilor speciale de investigaţii

The concept of special investigation measures

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3871434
CZU: 343.132

Pag. 74-87

Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2020


Rezumat

Definirea noţiunii de „măsuri speciale de investigaţie” este una din cele mai discutate probleme ale activităţii speciale de investigaţie şi care stă la baza întregului sistem de reglementări juridice menite să realizeze anumite sarcini concrete legate de combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii de drept. În articol este abordat sub aspect istoric conceptul măsurilor speciale de investigaţie şi analizate definiţiile expuse în literatura de specialitate cu referire la acelaşi subiect. În baza cercetărilor efectuate autorii propun propria definiţie a măsurilor speciale de investigaţie.

Defining the notion of special investigative measures is one of the most discussed issues of the special investigative activity and underlies the entire system of legal regulations meant to carry out certain concrete tasks related to crime combating and ensuring the rule of law. The article deals historically with the concept of special investigative measures and analyzes the definitions presented in the literature with reference to the same subject. Based on the research, the authors propose their own definition of special investigative measures.

Cuvinte-cheie
activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, utilizarea rezultatelor, tehnici speciale de investigare, metode, sarcini, infracţiune, răspundere penală, temei, proces penal, urmărire penală, probe,

special investigative activity, special investigative measures, use results, special investigative techniques, Methods, tasks, crime, criminal liability, cause, criminal trial, criminal prosecution, evidence