Special investigative activity:content of the definition, legal essence, conceptual delimitations
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1480 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-25 21:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.1 (1475)
Уголовное судопроизводство. Уголовно-процессуальное право (1450)
SM ISO690:2012
GLAVAN, Boris, MÎRZAC, Victor, CALCAVURA, Ghennadie. Special investigative activity:content of the definition, legal essence, conceptual delimitations. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2019, nr. 9, pp. 84-91. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul 9 / 2019 / ISSN 1857-0976

Special investigative activity:content of the definition, legal essence, conceptual delimitations

Activitatea specială de investigaţii: conţinutul noţiunii, esenţa juridică, delimitări conceptuale

CZU: 343.1

Pag. 84-91

Glavan Boris, Mîrzac Victor, Calcavura Ghennadie
 
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 27 decembrie 2019


Rezumat

Definition of the notion, determination of the legal essence and delimitation of the special investigative activity from other types of activity, especially from the criminal prosecution activity, are the fundamental issues the solutions of which the architecture and the quality of the entire system of legal regulations of the special investigative activity rely on, which in its turn, carries out specific tasks related to combating crime. The article presents the authors’ own solutions to these issues, hoping that contradictory private discussions on this topic will come to the forefront of scientific approaches.

Definirea noţiunii, stabilirea esenţei juridice şi delimitarea activităţii speciale de investigaţii de alte genuri de activitate, în special de cea de urmărirea penală, sunt probleme fundamentale de soluţionarea cărora depinde arhitectura şi calitatea întregului sistem de reglementări juridice al activităţii speciale de investigaţii, menit, la rândul său, să realizeze anumite sarcini concrete legate de combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii de drept. În articol sunt prezentate propriile soluţii ale autorilor la respectivele probleme în speranţa ca discuţiile private contradictorii la acest subiect să ajungă pe platoul abordărilor ştiinţifice.

Cuvinte-cheie
special investigative activity, special investigative measures, special investigative techniques, criminal offence, criminal liability, ground, criminal trial, criminal investigation, evidence,

activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, utilizare rezultate ASI, tehnici speciale de investigare, infracţiune, răspundere penală, temei, proces penal, urmărire penală, probe