IBN
Закрыть
Dumitrescu Florin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 1

  Rolul judecătorului de drepturi și libertăți în cursul urmăririi penale privind măsurile asiguratorii luate față de persoana juridică suspectă/ inculpată
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Condiţiile de iniţiere şi încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei învinuitului, inculpatului persoană juridică
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile sesizării organelor de urmărire penală în cazul infracțiunilor comise de persoanele juridice
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Particularități vizând reeprezentarea persoanelor juridice în procesul penal
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedura privind urmărirea penală și judecarea cauzelor privind infracțiunile săvârșite de persoane juridice. Studiu comparative
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul și unele particularități ale aplicării măsurilor preventive în privința persoanelor juridice
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Unele reflecții de ordin teoretico-practic privind procedura de urmărire și judecarea infracțiunilor comise de persoanele juridice
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Urmărirea penală și judecarea cauzelor privind infracțiunile săvârșite de persoane juridice în sistemul procedurilor speciale
Dumitrescu Florin
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019. Chişinău. .
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-57. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8