IBN
Закрыть

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-7(19) pentru indicele czu "338.22(478)"
Программа оживления экономики РМ
CZU : 338.22(478)
Крапивка Игорь, Leşan I.
Administrarea Publică
Nr. 3(55) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de stabilizare macroeconomică în Republica Moldova
CZU : 338.22(478)
Cucirevii Vladimir
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriat inovativ – tendinţe şi perspective
CZU : 330.101+338.22(478)
Crudu Rodica, Brad Ecaterina
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de creştere a competitivităţii economice interne
CZU : 330.101+338.22(478)
Gutium Tatiana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development perspectives of the environmental tax system in the Rrepublic of Moldova in order to ensure the development of a sustainable economy
CZU : 330.101+338.22(478)
Chironachi Corina
Development Through Research and Innovation - 2023
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-180-02-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări
CZU : 330.101+338.22(478)
Stratan Alexandru
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea economiei verzi în Republica Moldova în contextul dezvoltarii durabile
CZU : 330.101+338.22(478)
Iordanov Iordanca-Rodica, Isac Andrei
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea de stat - factor al funcţionării sistemelor economice naţionale
CZU : 330.101+338.22(478)
Lobanov Natalia
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
CZU : 338.22(478)
Belostecinic Grigore, Chistruga Boris, Iliadi Gheorghe, Guţu Corneliu, Movilă Irina, Baltag Grigore
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antreprenoriatului inovaţional – suport de stat
CZU : 338.22(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării antreprenoriatului inovaţional în Republica Moldova
CZU : 338.22(478)
Stratan Alexandru, Percinschi Natalia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea ştiinţei şi politicii ca factor esenţial în stabilizarea economiei naţionale
CZU : 338.22(478)
Iliadi Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul antreprenorial al Republicii Moldova: evoluţie, probleme şi perspective
CZU : 330.101+338.22(478)
Sudelea Andrei
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segregarea ocupaţională a tinerilor pe piaţa muncii Republicii Moldova
CZU : 330.101+338.22(478)
Munteanu Adrian
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social business in Republic of Moldova - opportunities and problems
CZU : 330.101+338.22(478)
Meleca Victoria
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţia antreprenorilor autohtoni în dezvoltarea economică a Republicii Moldova
CZU : 330.101+338.22(478)
Moroi Cristian
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea social corporativă
CZU : 330.101+338.22(478)
Palai Irina
Tezele celei de-a 72-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-64-308-5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele dezvoltării proceselor inovatoare în economia Republicii Moldova
CZU : 330.101+338.22(478)
Balînschi Andrei
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea legislaţiei funciare a Moldovei în contextul identificării vulnerabilităţilor pentru dezvoltarea economică durabilă
CZU : 330.101+338.22(478)
Matcov Angela
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19