IBN
Закрыть
Crudu Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2023 - 1

Transition to a green and circular economy in order to create opportunities for sustainable development of the Republic of Moldova
Crudu Rodica1 , Zamfir Natalia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Moldova State University
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Calitatea învățământului universitar din Republica Moldova în contextul teoriei deciziilor
Cepraga Lucia , Erhan Lica , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges and strategies for copyright protection in the digital era
Mogol Natalia1 , Crudu Rodica2
1 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova ,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 5, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducing economic inequality and promoting inclusiveness for sustainable economic growth
Pisică Rodica , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of social, political and economic changes on the effectiveness of non-refundable financial assistance
Grumeza Mihaela , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

The role of dispute settlement within WTO: case study of tariff treatment on IT products within EU
Bîcu Valeria , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of smart specialisation in regional development
Pisică Rodica , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.1. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3..
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of the international financial institutions in the delevopment of the Republic of Moldova economy
Tomșa Cristina , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Europe’s investments in a low-carbon economy (Investițiile Europei într-o economie cu emisii reduse de carbon)
Bețco Daniela , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovations and consumer protection
Crudu Rodica , Brad Ecaterina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar
Mogol Natalia1 , Crudu Rodica2
1 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relansarea economiei Republicii Moldova în contextul pandemiei COVID-19
Crudu Rodica , Mahmadbecov Ruslan
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul ceaiului in economia mondială: efecte pozitive și negative
Tomșa Cristina , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul prprietății intelectuale în valorificarea inovațiilor
Brad Ecaterina , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of European Union intellectual property policy making and monitoring in the context of economic development, growth and integration (Importanța creării și monitorizării politicii proprietății intelectuale a Uniunii Europene în contextul integrării, dezvoltării și creșterii ec
Mahmadbecov Ruslan , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transnational companies and their role in world economy. Relations with the host country
Negru Cătălina , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

BREXIT: uncivil war
Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea Studiilor Universitare și Inserția Pe Piața Muncii a Absolvenților în Republica Moldova
Crudu Rodica1 , Sava Lucia23
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of the external trade of the Republic of Moldova with the european union and euroasian economic union
Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External Assistance and its Effects on Eradicating Poverty
Cazacu Meri , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of foreign aid on poverty eradication in the Republic of Moldova
Crudu Rodica , Cazacu Meri
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Evolution of Economic Relations Between the Republic of Moldova and the European Union in the Period of 2007-2018
Perju Diana , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of the BRICS Countries in the Geographical Distribution of the World Trade
Lesnic Diana , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The shift of power to emerging economies on global arena
Lesnic Diana , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voluntariatul în Europa – tendințe, oportunități și provocări
Crudu Rodica , Brad Ecaterina
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 11 / 2019 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 3 September, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Antreprenoriat inovativ – tendinţe şi perspective
Crudu Rodica , Brad Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-86. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Central European Free Trade Agreement: Did the initiative prove its commitments?
Crudu Rodica , Sîrbu Olesea , Ignatov Augustin
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern Journal of European Studies
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2068-651X
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European initiatives for a competitive economy in a globalised world- Entrepreneurial innovation as a pivotal stake
Sîrbu Olesea , Crudu Rodica , Ignatov Augustin
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(4) / 2018 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European initiatives for a competitive economy in a globalised world- Entrepreneurial innovation as a pivotal stake
Sîrbu Olesea , Crudu Rodica , Ignatov Augustin
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(4) / 2018 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susținerea financiară a intrărilor de creier și talente în Europa
Crudu Rodica , Mîrzîncu Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 9 / 2018 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 12

Blockchain and bitcoin as a way to lift a country out of poverty - Tourism 2.0 and e-governance in the Republic of Moldova
Pilkington Marc12 , Crudu Rodica2 , Grant Lee Gibson2
1 University Bourgogne Franche-Comté,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
International Journal of Internet Technology and Secured Transactions
Vol. 7, / 2017 / ISSN 1748-569X / ISSNe 1748-5703
Disponibil online 17 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics of the Technology Transfer Processes in the Republic of Moldova: SME Case Study
Crudu Rodica , Petrici Mihaela
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 7 / 2017 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Integration, Industrial Growth and Structural Change
Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol. 7. 2017. Berlin, Germania. ISSN 23645067.
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Union after Brexit: possible consequences for the Republic of Moldova
Platon Cătălina , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation policies and entrepreneurship in the Baltic States - key to European Economic success
Sîrbu Olesea , Ignatov Augustin , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(3) / 2017 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile fluxurilor migraționiste în statele UE
Mîrzîncu Veronica , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation and Culture Change in the Process of Europeanisation in Neighbor Economies: The Case of Competition Regulation in Moldova
Koutsobinas Theodore1 , Crudu Rodica2
1 University of Patras,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(3) / 2017 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 4 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: realizări și perspective
Garabagiu Valeria , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The advantages and impediments in fostering Republic of Moldova- the European Union economic cooperation
Crudu Rodica , Ignatov Augustin
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 5 / 2017 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 10 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of International Economic Migration UPON the Economy of the Republic of Moldova
Ignatov Augustin , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of international economic migration upon the economy of the Republic of Moldova
Ignatov Augustin , Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of the European Union in the Consolidation of Market Economy in the Republic of Moldova
Crudu Rodica , Ignatov Augustin
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Fostering knowledge triangle in Moldova through education
Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor de inovare în dezvoltarea economică durabilă a UE
Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The European Union and Republic of Moldova  association agreement’s impact on national economy
Covaș Svetlana , Crudu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 3 / 2016 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of EU Financing in the Industrial Development of EU New Member States
Crudu Rodica , Ignatov Augustin
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Achievements and challenges of research and development activity as one of the pillars of Knowledge Triangle in the Republic of Moldova
Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 1. Sistemul Economiei Mondiale
Crudu Rodica
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 2. Internaţionalizare şi Globalizare. Rolul societăților transnaționale (STN) în economia mondială
Chistruga Boris , Crudu Rodica
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 8. Cooperarea şi integrarea economică internaţională
Crudu Rodica
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 57