IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor",
Chişinău, Moldova, 20 mai 2016
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Starciuc N.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Universitatea Agrară
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 135
ISBN: 978-9975-64-283-5.
CZU: 082:378=00 P 94
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (98)Ştiinţe agricole (361)Biologie (131)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (436)Geografie (3)Drept (57)Pedagogie (4)Medicină veterinară (38)Arhitectura (5)Psihologie (3)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Sociologie (14)Administrare publică (29)Altele (5)Ştiinţe fizico-matematice (9)Filologie (1)Istorie (1)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (1)