IBN
Закрыть
Curaciţchi Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Human rights teaching in the context of educational activities of primary school children
Курачицки Анжела
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Difficulties in the perception and study of non-fiction texts in the lessons of russian language and literature in primary school
Макуха Галина1 , Курачицки Анжела2
1 Теоретический лицей «А. Пушкин», г. Кэушень,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности организации работы над нехудожественным текстом на уроках русского языка и литературы в начальной школе
Курачицки Анжела
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Формирование компетенций современного студента-педагога по специальности «педагогика начального образования» (на примере учебной дициплины «культура педагогического общения»)
Курачицки Анжела
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Современный урок в аспекте обеспечения качества образования
Курачицки Анжела
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Кейс-обучение и его возможности в организации учебного процесса начальной школы
Курачицки Анжела
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Продуктивность как важная составляющая современного образования
Курачицки Анжела
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7