Категория меры и степени: семантика, структура, функционирование
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
320 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-14 09:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.161.1'36'37 (2)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (261)
SM ISO690:2012
СИРОТА, Елена. Категория меры и степени: семантика, структура, функционирование. In: Славянские чтения. 2017, nr. 10(16), pp. 39-51. ISSN 1857-4580.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Славянские чтения
Numărul 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580

Категория меры и степени: семантика, структура, функционирование

The category of measure and degree: semantics, structure, functioning

Categoria comparaţiei şi intensităţii: particularităţi semantice, structurale şi funcţionale


CZU: 811.161.1'36'37
Pag. 39-51

Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 15 martie 2020


Rezumat

Анализируется семантика категорий меры и степени, которая до настоящего времени не получила точной дефиниции, что и определило актуальность исследования. Выявляются дифференциальные признаки указанных категорий и определяется их содержание. Устанавливается причина их появления в художественных дискурсах и характеризуется специфика их употребления.

The article analyses the semantics of the category of measure and degree that has not acquired a concrete definition up to the present time, which has determined the relevance of the study. The differential characteristics of the above-mentioned categories are identified and their content is being defined. The reason for their occurrence in literary discourse is being de

Se analizează particularităţile semantice ale categoriei comparaţiei şi intensităţii, care până în prezent nu s-a bucurat de o abordare terminologică univocă, fapt ce a prefigurat actualitatea cercetării. Se încearcă o conturare a trăsăturilor diferenţiale ale categoriilor menţionate şi o determinare a conţinuturilor acestora. Autorul punctează premizele şi caracterizează specificul folosirii categoriei comparaţiei şi intensităţii în discursul artistic.

Cuvinte-cheie
категория, мера и степень, отображающая грамматика, дифференциальные признаки, семантика, градуальность,

Category, measure and degree, reflective grammar, differential characteristics, semantics, graduality,

categorie, comparaţie şi intensitate, gramatica reflectorie, trăsături diferenţiale, semantică