Migratia si schimbarea globala a mediului, provocari si oportunitati ale viitorului
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
80 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-05 14:32
SM ISO690:2012
OSTAPENCO, Olga. Migratia si schimbarea globala a mediului, provocari si oportunitati ale viitorului. In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VII-a , 8-9 decembrie 2016, Chişinău. Chişinău, 2017: "Print-Caro" SRL, 2016, pp. 511-514. ISBN 978-9975-108-27-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a , 2016
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
Ediția a VII-a, Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2016

Migratia si schimbarea globala a mediului, provocari si oportunitati ale viitorului

Global migration and change, future challenges and opportunities


Pag. 511-514

Ostapenco Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 martie 2020


Rezumat

Schimbarea mediului va afecta migrația acum și în viitor, în special prin influența pe serii cum ar fi economice, sociale, politice. Cu toate acestea, gama și complexitatea interacțiuni între aceste mecanisme de conducere înseamnă că rareori poate pentru mulțimea de persoane schimbarea mediului să fie singurul motiv pentru migrare (așa-numitul «mediu migrațiilor»).

Changing the environment will affect migration now and in the future, especially through series-like economic, social and political developments. However, the range and complexity of interaction between these leadership mechanisms means that for the multitude of people the change in the environment is rarely the only reason for migration (the so-called "migration environment").

Cuvinte-cheie
schimbarea mediului, migraţie, politici, strategii,

Environmental change, migration, policies, Strategies