Pleonasmul și tautologia din perspectivă didactică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
109 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 10:38
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.135.1'373.612.4 (1)
Probleme generale de didactică și metodică (682)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (882)
SM ISO690:2012
GALIŢ, Angela. Pleonasmul și tautologia din perspectivă didactică. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 70-74. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Pleonasmul și tautologia din perspectivă didactică


CZU: 37.02:811.135.1'373.612.4
Pag. 70-74

Galiţ Angela
 
Gimnaziul Musteața, or. Fălești
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020