Imagologia literară – o disciplină nouă în cadrul ştiinţelor umanistice
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
120 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-20 19:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.02:821.09 (1)
Educație (6234)
Literatura limbilor individuale și a familiilor de limbi (1602)
SM ISO690:2012
IOVU, Elisaveta. Imagologia literară – o disciplină nouă în cadrul ştiinţelor umanistice. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 75-80. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Imagologia literară – o disciplină nouă în cadrul ştiinţelor umanistice


CZU: 372.02:821.09
Pag. 75-80

Iovu Elisaveta
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020