Изучение тавтологии и плеоназма в практике школьного преподавания
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
443 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-18 14:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016:811.161.1'38 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2562)
Limbi slave (slavone) de Est (Limba rusă, Limba ucrainiană, Limba bielorusă) (266)
SM ISO690:2012
ПАРАХОНЬКО, Людмила; СИРОТА, Елена. Изучение тавтологии и плеоназма в практике школьного преподавания. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 232-237. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Изучение тавтологии и плеоназма в практике школьного преподавания


CZU: 37.016:811.161.1'38
Pag. 232-237

Парахонько Людмила, Сирота Елена
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2020