Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
249 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-16 15:30
SM ISO690:2012
VELIKSAR, Sofia; GLADEI, Mihai; LEMANOVA, Natalia; TUDORACHE, Gheorghe. Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 185. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic


Pag. 185-185

Veliksar Sofia, Gladei Mihai, Lemanova Natalia, Tudorache Gheorghe
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 9 februarie 2020