IBN
Închide
Veliksar Sofia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.
David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Gladei Mihai
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul microelementelor și biofertilizanților în inducerea reacţiilor adaptive a viței de vie la stresul termic
Veliksar Sofia , Gladei Mihai , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диапазон действия сапрофитных диазотрофных бактерий в почвенно-растительных взаимоотношениях
Леманова Н. , Великсар София
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aplicarea reglatorului de creştere regalis la plantele de viţă de vie
Tudorache Gheorghe , Veliksar Sofia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of plant growth promoting bacteria (PGPB) on copper toxicity reduction in grape seedlings
Veliksar Sofia1 , Lemanova Natalia1 , Zacchini Massimo2 , Pietrini Fabrizio2 , Gladei Mihai1
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul reglator al microelementelor în realizarea potenţialului plantelor de viţă de vie (contribuţia cercetătorilor din Moldova)
Veliksar Sofia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Enhancement of copper resistance of vitis vinifera l. Cv. Victoria seedlings by the plant growth promoting bacteria and trace elements
Veliksar Sofia1 , Lemanova Natalia1 , Zacchini Massimo2 , Pietrini Fabrizio2 , Tudorache Gheorghe1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
6th. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth, physiological and biochemical responses in copper-treated poplar plants to be exploited for the phytoremediation bio-technology
Zacchini Massimo1 , Di Baccio Daniela1 , Iori Valentina1 , Veliksar Sofia2 , Lemanova Natalia2 , Juskaite Liudvika3 , Maruska Audrius3 , Pietrini Fabrizio1
1 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Vytautas Magnus University
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
6th. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation on metal tolerance and phytoremoval activity in the poplar hybrid clone “Monviso” under Cu-spiked water: Potential use for wastewater treatment
Pietrini Fabrizio1 , Veliksar Sofia2 , Lemanova Natalia2 , Di Baccio Daniela1 , Iori Valentina1 , Juskaite Liudvika3 , Maruska Audrius3 , Zacchini Massimo1
1 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Vytautas Magnus University
Science of the Total Environment
Nr. 592 / 2017 / ISSN 0048-9697 / ISSNe 1879-1026
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul microîngrăşămintelor în realizarea potenţialului de rezistenţă la iernare a viţei-de-vie
Veliksar Sofia , Tudorache Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий питания на содержание воды в зимующих побегах и морозостойкость винограда
Великсар София , Леманова Н. , Гладей Михай , Тудораке Георгий
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Conţinutul carbohidraţior în organele viţei de vie în funcţie de aplicarea simultană a microelementelor şi diferitor metaboliţi bacterieni
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Tudorache Gheorghe , Gladei Mihai , Toma Simion
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Increasing of vine resistance to unfavorable growing conditions by using of trace elements and microorganisms compositions
Veliksar Sofia1 , Toma Simion1 , Lemanova Natalia1 , David Tatiana1 , Tudorache Gheorghe1 , Carpenco Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering
Veliksar Sofia , Toma Simion , Tudorache Gheorghe , David Tatiana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 24 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Effect of trace elements and microorganisms on the content of carbohydrates in grapevine organs
David Tatiana , Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of micronutrients and metabolites of microorganisms on nutritive status of grape
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , David Tatiana , Gladei Mihai
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение комбинаций диазотрофных бактерий с микроэлементами в виноградном питомниководстве
Леманова Н. , Великсар София
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Influence of trace elements ans microorganisms on the grapeseed germination and growth of cuttings
Veliksar Sofia , Lemanova Natalia , Toma Simion , Bîrsa Elena
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микроорганизмов и комплекса микроэлементов на рост и развитие саженцев винограда
Великсар София , Леманова Н. , Тома Семион , Коробка В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние микроорганизмов и комплекса микроэлементов на рост и развитие саженцев винограда
Великсар София , Леманова Н. , Тома Семион , Коробка В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27