N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
745 0
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; АНДРОНАТИЙ, Николай; ШИТ, Б.М.. N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 66-73. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070

N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки

Pag. 66-73

Шит М., Андронатий Николай, Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Рассмотрена модель промежуточного контура теплонасосной установки, используемой в виноделии. Показаны переходные процессы при отработке скачкообразного возмущения по температуре в рубашке реакторе для брожения. Произведено сравнение показателей качества нескольких систем управления.

Este cercetat modelul conturului intermediar al instalaţiei cu pompa de căldură. Sunt demonstrate procesele tranzitorii la pertrurbaţiei de tip salt în cămaşa rezervorului pentru fermentarrea vinului. Sunt comparate indicile de calitate a unor sistemele de dirijare.

It is studied the model of the heat pump station controllable loop of an intermediate heat-transfer agent for the use in wineries. There are demonstrated transients after the disturbing action of the temperature on the input of cooling jacket of the fermentation stirred tank. There are compared different control laws of the object.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, моделирование,

система регулирования

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9295</cfResPublId>
<cfResPublDate>2011-04-01</cfResPublDate>
<cfVol>16</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>66</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9295</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RU' cfTrans='o'>N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RU' cfTrans='o'>тепловой насос; моделирование; система регулирования</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Рассмотрена модель промежуточного контура теплонасосной установки,
используемой в виноделии. Показаны переходные процессы при отработке
скачкообразного возмущения по температуре в рубашке реакторе для брожения.
Произведено сравнение показателей качества нескольких систем управления.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Este cercetat modelul conturului intermediar al instalaţiei cu pompa de căldură. Sunt demonstrate
procesele tranzitorii la pertrurbaţiei de tip salt în cămaşa rezervorului pentru fermentarrea vinului. Sunt comparate
indicile de calitate a unor sistemele de dirijare.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>It is studied the model of the heat pump station controllable loop of an intermediate heat-transfer agent for
the use in wineries. There are demonstrated transients after the disturbing action of the temperature on the input of
cooling jacket of the fermentation stirred tank. There are compared different control laws of the object.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-222</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-1562</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-14767</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-222</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-222-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sit</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Mikhail</cfFirstNames>
<cfFamilyNames>Шит</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>М.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-1562</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-1562-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Андронатий</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Николай</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-14767</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-14767-1</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2011-04-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Шит</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Б.М.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>