N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
747 0
SM ISO690:2012
ШИТ, М.; АНДРОНАТИЙ, Николай; ШИТ, Б.М.. N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки . In: Problemele Energeticii Regionale. 2011, nr. 2(16), pp. 66-73. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(16) / 2011 / ISSN 1857-0070

N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки

Pag. 66-73

Шит М., Андронатий Николай, Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Рассмотрена модель промежуточного контура теплонасосной установки, используемой в виноделии. Показаны переходные процессы при отработке скачкообразного возмущения по температуре в рубашке реакторе для брожения. Произведено сравнение показателей качества нескольких систем управления.

Este cercetat modelul conturului intermediar al instalaţiei cu pompa de căldură. Sunt demonstrate procesele tranzitorii la pertrurbaţiei de tip salt în cămaşa rezervorului pentru fermentarrea vinului. Sunt comparate indicile de calitate a unor sistemele de dirijare.

It is studied the model of the heat pump station controllable loop of an intermediate heat-transfer agent for the use in wineries. There are demonstrated transients after the disturbing action of the temperature on the input of cooling jacket of the fermentation stirred tank. There are compared different control laws of the object.

Cuvinte-cheie
тепловой насос, моделирование,

система регулирования

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="N моделирование регулируемого контура промежуточного теплоносителя теплонасосной установки
">
<meta name="citation_author" content="Шит М.">
<meta name="citation_author" content="Андронатий Николай">
<meta name="citation_author" content="Шит Б.М.">
<meta name="citation_publication_date" content="2011/04/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_volume" content="16">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="66">
<meta name="citation_lastpage" content="73">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7.Modelarea%20conturului%20reglabil%20al%20agentul%20termic%20intermediar%20al%20instalatiei%20cu%20pompa%20de%20caldura.pdf">