Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
131 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-04 19:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.543 (3)
Infracțiuni împotriva încrederii publice, a moralității, a familiei (226)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Radion; CAZACICOV, Andrei. Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice. 2016, nr. XVI(2), pp. 13-18. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Numărul XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976

Latura obiectivă a infracţiunii de proxenetism – conţinut şi carcterizare

The objective side of the pimping crime – content and characterization


CZU: 343.543
Pag. 13-18

Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2020


Rezumat

Infracţiunea de proxenetism este incriminată la art. 220 C. pen. al Republicii Moldova, normă ce exprimă preocuparea legiuitorului nostru de a preveni această faptă prejudiciabilă prin mijloace juridico-penale. În prezenta lucrare autorii analizează infracţiunea de proxenetism prin prisma laturii obiective a infracţiunii care permite corecta înţelegere a mecanismului de săvârşire a acestei fapte infracţionale. Totodată, o problemă prioritară a acestui studiu o constituie corecta delimitare a infracţiunii de proxenetism de traficul de persoane prin prisma laturii obiective a infracţiunii

The crime of pimping is incriminated by art. 220 of the Penal Code of the Republic of Moldova, the norm which show that our Legislation is concerned to prevent this prejudicial act by criminal mean. In this paper the authors analyzes the crime of pimping in the light of the objective side of the offense which allows correct understanding of the mechanism of commiting this kind of criminal act. However, a major problem of this study is correct delimitation between the crime of pimping with human trafficking through the objective side of the offense.

Cuvinte-cheie
infracţiune, proxenetism, prostituţie, trafic de fiinţe umane, trafic de copii etc,

crime, pimping, prostitution, human trafficking, child trafficking, etc