Aspecte ce au produs efecte în raport cu procesul de unificare a politicii europene în materie de azil
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
437 7
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-28 16:57
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.43 (15)
Drept penal internațional (129)
SM ISO690:2012
GAMURARI, Vitalie; LATZEL, Conrad. Aspecte ce au produs efecte în raport cu procesul de unificare a politicii europene în materie de azil. In: Studii Juridice Universitare. 2018, nr. 1-2(41-42), pp. 25-33. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122

Aspecte ce au produs efecte în raport cu procesul de unificare a politicii europene în materie de azil

Aspects Which Have Produced Effects in Relation to the Process of Unifying European Asylum Policy

CZU: 341.43

Pag. 25-33

Gamurari Vitalie, Latzel Conrad
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

The cooperation of European states in the field of asylum / refugees begins immediately after the end of the World War I, in response to the huge number of refugees and asylum seekers on the continent. The effects of World War II have forced European states to address the issue of refugees globally, including by adopting international agreements. Subsequently, with the establishment of the European Communities, the process of unifying the European asylum policy began, which today is regulated through the directives and regulations of the European Union.

Cooperarea statelor europene în materie de azil/refugiaţi începe imediat după sfârşitul Primului Război Mondial, ca răspuns la numărul enorm de refugiaţi şi solicitanţi de azil de pe continent. Efectele produse de cel de–al Doilea Război Mondial, au impus statele europene să abordeze problema refugiaţilor la nivel global, inclusiv prin adoptarea unor acorduri internaţionale. Ulterior, odată cu înfiinţarea Comunităţilor Europene, a început procesul de unificare a politicii europene în materie de azil, cel care astăzi este reglementat prin intermediul directivelor şi regulamentelor Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie
European political, asylum, asylum seekers, migrants, Schengen, Dublin,

politică europeană, azil, solicitant de azil, Migranți, Schengen, Dublin