Rolul și scopul măsurilor provizorii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
77 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-13 20:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14 (179)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (441)
SM ISO690:2012
BENEŞ, Olga. Rolul și scopul măsurilor provizorii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. In: Studii Juridice Universitare. 2018, nr. 1-2(41-42), pp. 34-40. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122

Rolul și scopul măsurilor provizorii în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

The Role and Purpose of the Provisional Measures in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights


CZU: 341.231.14
Pag. 34-40

Beneş Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

In accordance with Article 39 of its Rules of Procedure, the European Court of Human Rights may indicate provisional measures for any State party to the European Convention on Human Rights. Provisional measures are urgent measures which, according to the well-established practice of the Court, apply only if there is an imminent risk of irreparable harm. Such measures are taken in connection with the proceedings before the Court, without prejudice to any subsequent decisions regarding the admissibility or basis of the case.

În conformitate cu articolul 39 din Regulamentul său de procedură, Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate indica măsuri provizorii oricărui stat parte la Convenția europeană a drepturilor omului. Măsurile provizorii sunt măsuri urgente care, conform practicii bine stabilite a Curții, se aplică numai în cazul în care există un risc iminent de prejudiciu ireparabil. Astfel de măsuri sunt luate în legătură cu procedurile în fața Curții, fără a prejudicia eventualele decizii ulterioare privind admisibilitatea sau fondul cauzei respectiv.

Cuvinte-cheie
provisional measures, threat of serious or irreparable harm, imminent risk, compulsory force,

măsuri provizorii, amenințare de prejudicii grave sau ireparabile, risc iminent, forța obligatorie