Rezultatele aplicării noilor procedee în combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
295 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-19 15:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.853.494:632.951 (2)
Plante aromatice. Condimente. Plante aleaginoase. Plante colorante. Plante tanante. Plante medicinale (278)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (609)
SM ISO690:2012
PANUŢA, Sergiu; CROITORU, Nichita; HEREA, Monica; MOCANU, Ionela. Rezultatele aplicării noilor procedee în combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă. In: Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”. Vol. 47, 1-2 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 615-621. ISBN 978-9975-64-296-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 47, 2018
Conferința "Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor"
Chișinău, Moldova, 1-2 octombrie 2018

Rezultatele aplicării noilor procedee în combaterea dăunătorilor rapiţei de toamnă


CZU: 633.853.494:632.951
Pag. 615-621

Panuţa Sergiu1, Croitoru Nichita1, Herea Monica2, Mocanu Ionela2
 
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2019


Rezumat

Autumn rape during vegetation this crop can be attacked by a complex of polyphagic pests, or rarer - pests with a narrower nutrition specialty. In autumn, rape seedlings can be attacked by Pieris spp., the caterpillars of the second generation Agrotis segetum L., Athalia colibri Christ. Early spring rape seedlings are particularly attacked by the hibernating adults of the Phyllotreta atra F., Ph. nigripes F., Ph. nemorum. At the same time, however, leaves, floral buttons and inflorescences are attacked by various species of aphids, the most common of which are: Brevicoryne brasicae L., Aphis fabae L., Myzodes persicae L., defoliation pests can be caused by Pieris brassicae L., Mamestra brassicae L., Plutella maculipennis Cust., Athalia colibri Christ., larvae and adult Ceuthorhynchus spp., Entomoscelis adonidis Pall., Colaphellus sophiae Schall. However, all listed agro-technical measures do not provide total pest protection. In the integrated rabbit pest control complex, chemical measures play a special role. The chemical control of pests in different crops is ensured by a large number of insecticides, and for rape crops these questions require a much wider study.

Cuvinte-cheie
Rape, Pests, Meligetesaeneus, Ceuthorhynchus spp., Brevicorynebrasicae L., testing, insecticides