IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(62) pentru cuvîntul-cheie "Pests"

Schimbarea climei şi protecţia plantelor

Voloşciuc Leonid, Josu Veronica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность инсектицида на основе Teflub enzuron , 150 g/l, против вредителей сахарной свеклы

Panuţa Sergiu, Croitoru Nichita
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Некоторые особенности борьбы с вредителями сои в условиях Республики Молдова

Croitoru Nichita, Panuţa Sergiu
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова
Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia
Институт Зоологии АН РМ
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 22(35) / 2015 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 22 February, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme în protecţia microbiologică a plantelor

Voloşciuc Leonid
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reducerea densităţii dăunătorului Helicoverpa Armigera Hubner cu ajutorul entomofagului trichogramma la cultura de porumb

Gavriliţă Lidia
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты приминения препарата ŞAMAN, EC, (CLORPIRIFOS, 500G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), в качестве инсектицида против хлебной жужелицы на озимой пшенице, в Республики Молдова

Panuţa Sergiu, Croitoru Nichita
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность препарата ŞAMAN, EC (CLORPIRIFOS, 500 G/L + CIPERMETRIN, 50 G/L), против комплекса вредителей рапса в условиях Республики Молдова

Panuţa Sergiu, Croitoru Nichita
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în rezervația naturală „Cobîleni” (Republica Moldova).

Ţugulea (Hacina) Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.

Mihailov Irina, Bacal Svetlana, Elisoveţcaia Dina, Ţugulea (Hacina) Cristina, Şuleşco Tatiana, Neculiseanu Zaharia, Mocreac (Stahi) Nadejda, Buşmachiu Galina, Calestru Livia, Baban Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-72. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova

Molotievskiy Munteanu Natalia1, Toderaş Ion1, Iurcu-Străistaru Elena1, Moldovan Anna12
1 Institute of Zoology,
2 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность биорациональных препаратов в защите плодовых косточковых культур

Voineac Vasile, Musleh Mohammed, Sîrbu Vitalie
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вредители запасов зерна в северном Казахстане и меры борьбы с ними

Saghitov Abai, Sarsenbaeva G.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты использования биорациональных препаратов в интегрированной защите яблони

Gunceac Vladimir, Gunceac M.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность новых инсктицидов в борьбе с комплексом вредителей яблони

Boubătrîn Ivan, Pînzaru Boris, Voineac Vasile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea insecto – acaricidă a produselor din uleiuri vegetale în spaţii protejate

Todiraş Vladimir, Tretiacova Tatiana, Savranschii Denis
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мониторинг клубеньковых долгоносиков в посевах гороха

Razumeiko I.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эволюция структуры доминирующих видов вредителей и болезней в агроценозах полевых культур и факторы, ее регулирующие

Vronschih Mihail
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea resurselor ecosistemice – baza constituirii şi extinderii gamei de mijloace biologice de protecţie a plantelor

Voloşciuc Leonid
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem informaţional pentru protecţia integrată a plantelor

Todiraş Vladimir
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 62