Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
278 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-12 14:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891 (288)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (867)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Irina. Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare. In: Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor . Vol. 2, 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 37-42. ISBN 978-9975-149-51-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale.
Vol. 2, 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Modalități de evaluare a activității de cercetare-dezvoltare


CZU: 001.891
Pag. 37-42

Cojocaru Irina12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2019