Problemele administrației ministeriale în contextul armonizării legislației naționale la standardele europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
199 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-11 14:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323/324 (3)
Afaceri interne. Politică internă (417)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (921)
SM ISO690:2012
STAMATIN, Ştefan; GUREU, Valeriu. Problemele administrației ministeriale în contextul armonizării legislației naționale la standardele europene. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), pp. 171-178. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Problemele administrației ministeriale în contextul armonizării legislației naționale la standardele europene


CZU: 323/324
Pag. 171-178

Stamatin Ştefan1, Gureu Valeriu2
 
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 septembrie 2019


Rezumat

Analiza materialelor cu caracter practico-științific privind problemele întrunite în cadrul administrației ministeriale în procesul armonizării legislației naționale la standardele europene din perspectivele racordării legislației naționale la aquis-ul comunitar, ține de precizarea recomandărilor, inclusiv constatarea deficiențelor și a unor perspective privind realizarea strategiei de dezvoltare și modernizare a administrației ministeriale la nivel european. Republica Moldova din momentul declarării suveranității și independenței sale și pînă la etapa actuală a parcurs și parcurge un drum politic destul de complicat, fiind însoțit de anumite tergiversări în sfera administrativă, dar totodată a întrunit și mai multe dificultăți în procesul realizării reformelor instituționale care au demarat în această perioadă de dezvoltare.

Cuvinte-cheie
armonizarea legii, ajustarea cadrului legal, reformă instituțională actuală, administrație ministerială, prioritate naţională, strategie națională, administrație eficientă, proces decizional, standard european, suport adecvat, bunăstare socială, administraţie europeană