Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
364 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-22 14:27
SM ISO690:2012
MOHOREA, Efim. Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale. In: Traditie și inovare în cercetarea științifică . Ediția 7, 12 octombrie 2017, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 125-131. ISBN 978-9975-50-225-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2017

Elemente de gândire formală în actele comunicării verbale


Pag. 125-131

Mohorea Efim
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 25 iulie 2019


Rezumat

This article is devoted to the study of rational aspects of communication, cer-tain formal parts of education and conveyance of messages by communication process partici-pants, in particular, their need to understand complex judgments and respective logical con-nectives (not, and, or, if … then, only if … then, if and only if, … then ).

Cuvinte-cheie
signal, sign, meaning, communication, judgment, true meaning, logical connective

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Elemente de g&acirc;ndire formală &icirc;n actele comunicării verbale</p>">
<meta name="citation_author" content="Mohorea Efim">
<meta name="citation_publication_date" content="2018">
<meta name="citation_collection_title" content="Traditie și inovare în cercetarea științifică ">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 7">
<meta name="citation_firstpage" content="125">
<meta name="citation_lastpage" content="131">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/125-131_1.pdf">