Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
163 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-06-18 09:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327.7 (43)
Activitatea organizațiilor internaționale și interguvernamentale (43)
SM ISO690:2012
STERPU, Vladimir. Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2017, nr. 2(174), pp. 256-262. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294

Conceptualizări moderne privind organizațiile internaționale

Modern conceptualization of international organizations


CZU: 327.7
Pag. 256-262

Sterpu Vladimir
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2019


Rezumat

Organizațiile internaționale ocupă un loc central în cercetările științifice din domeniul relațiilor internaționale. Odată cu intrarea activă a acestora pe arena internațională, treptat se conturează un cerc de autori care vin cu contribuții relevante la explicarea rolului și locului organizațiilor internaționale în contextul dezvoltării lumii moderne. În articol sunt sintetizate conceptualizările moderne privind organizațiile internaționale. Evaluarea abordărilor teoretice privind organizațiile internaționale scoate în evidență un spectru extins de la realismul clasic la neofuncționalism.

International organizations hold a central place within scientific research in the field of International Relations. With their active involvement into the international arena, a circle of authors is gradually emerging, with relevant contributions to explain the role and place of international organizations in the context of the development of modern world. The content of this article synthesizes modern conceptions of international organizations. Evaluating theoretical approaches on international organizations highlights a wide spectrum from classical realism to neo-functionalism.

Cuvinte-cheie
rganizații internaționale, sistem global, guvern global, relații internaționale,

international organizations, global system, global government, international relations