Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
144 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-15 17:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
352(478) (66)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (259)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova. In: Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2019, nr. 1(179), pp. 87-101. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294

Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova

Th e principles, objectives and conditions for the successful implementation of the territorial organization reform of the local power in the Republic of Moldova


CZU: 352(478)
Pag. 87-101

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 7 iunie 2019


Rezumat

Reformarea organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova este un fapt evident. Necesitatea schimbării este conștientizată la nivel guvernamental, la nivelul societății civile și este frecvent abordată de mediul academic. Articolul sintetizează multitudinea de abordări, poziții și finalități preconizate ale reformei într-un model sintetic ce cuprinde principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puteri locale în Republica Moldova. Este argumentată ideea de a renunța la paradigma „organizării administrativ-teritoriale a teritoriului statului” în favoarea paradigmei organizării teritoriale a puterii publice.

The reforming of the local power territorial organization in the Republic of Moldova is an obvious fact. The need for change is known at the government and civil society levels and it is frequently addressed by the academic environment. The article summarizes the multiplicity of approaches, positions and expected outcomes of the reform in a synthetic model that includes the principles, objectives and conditions of the successful implementation of the local power territorial organization reform in the Republic of Moldova. It is argued the idea of abandoning the paradigm of the “administrative-territorial organization of the state territory” in favour of the public power territorial organization paradigm.

Cuvinte-cheie
reforma, organizare teritorială, putere locală,

reform, territorial organization, local power