Unele aspecte privind poluarea atmosferei. măsurile ce se impun pentru prevenirea prejudicierii mediului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
97 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-02 16:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.06 (103)
Știința mediului înconjurător (311)
SM ISO690:2012
MIRON, Adriana. Unele aspecte privind poluarea atmosferei. măsurile ce se impun pentru prevenirea prejudicierii mediului. In: Mediul Ambiant . 2014, nr. 5(77), pp. 1-5. ISSN 1810-9551.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Mediul Ambiant
Numărul 5(77) / 2014 / ISSN 1810-9551

Unele aspecte privind poluarea atmosferei. măsurile ce se impun pentru prevenirea prejudicierii mediului


CZU: 504.06
Pag. 1-5

Miron Adriana
 
Institutul de Zoologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 martie 2019


Rezumat

The results of research and investigations denote a fairly high degree of pollution of the environment. The radical changes that took and take place in all areas, give rise to negative phenomena which seriously affects the environment, imposing the measures to reduce and eradicate these phenomena. At the same time, it is necessary to apply directly the provisions of the organic law of the environment, the environmental protection law, as a condition sine qua non of the materialisation of the objectives, the attributes of the State in pursuit of ecological function. Environmental law is a primordial and relevant tool fully to achieve the optimal ecological function and the rule of law. Conclude that without adequate legislation which takes into account the reality and the internal ecological priorities, as well as the requirements and experience of international organizations, cannot materialize the policies, governmental environmental strategies, as judicious they would be, as experienced and well intentioned would be the competent bodies of the State.

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Damian, N.A.</dc:creator>
<dc:date>2014-07-12</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>В статье представлены отдельные предметы, служившие помощниками-оберегами в мифологическом сознании славянских народов. Рассматриваются традиции язычников и христиан по использованию в повседневной жизни таких предметов-оберегов, как ложка, нож, замок. Акцентируется внимание на предметах-защитниках в верованиях христиан. Подчеркивается, что в наши дни крест, свечи, святая вода, иконы и др. дают людям надежду и чувство защищенности. </dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol, pe baza informaţiei, autorul se referă la întrebarea folosirii obiectelor-ajutor pentru poporul slav. Articolul comentează tradiţiile creştinilor şi păgânilor, folosind diferite obiecte ca apărare de zi cu zi. În calitate de ajutor-obiect sunt: lingura, cuţitul, lăcata. Accentul se pune pe credinţa poporului în obiecte-apărare. Se accentuiază că, în zilele noastre, crucea, lumînările, apa sfinţită, icoana dau nadegde oamenilor şi simţul apărării. </dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The article presents the things that were used as „helpers” among the slavic peoples. It reflects the traditions of the pagons and the christians of using amulets in their daily life such as spoon, knife, lock. It focuses attention on the things-defenders in the Christians’ faith. It emphasizes that nowadays the cross, candles, holy water, icons give people hope and sense of security. </dc:description>
<dc:source>Славянские чтения 10 (4) 107-111</dc:source>
<dc:subject>обереги</dc:subject>
<dc:subject>славянские народы</dc:subject>
<dc:subject>язычники</dc:subject>
<dc:subject>христиане</dc:subject>
<dc:subject>традиции</dc:subject>
<dc:subject>вера</dc:subject>
<dc:title>Предметы-обереги в произведениях русского фольклора как отражение национального характера</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>