IBN
Închide
Miron Adriana Andrei
Cuvinte-cheie (12): ecology. (1), marine (1), aquatic (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function: improving water quality
Ostroumov Serghei1, Miron Adriana2, Kotelevtsev S.1, Ermakov V.3, Şestakova Tatiana1, Tropin I1, Krupina M1, Nagdaliev F.1, Toderash Ion2
1 Lomonosov Moscow State University,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 V.I.Vernadsky Institute of Geochemistry, Moscow
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(325) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 23 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Diversity and productivity of phytoplankton in the Dnester river
Ungureanu Laurenţia, Toderaş Ion, Tumanova Daria, Ungureanu Grigore, Gheorghiţă Cristina, Miron Adriana
Institutul de Zoologie al AŞM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversity and productivity of phytoplankton in the Dnester river
Ungureanu Laurenţia, Toderash Ion, Tumanova Daria, Ungureanu Grigore, Gheorghiţă Cristina, Miron Adriana
Institute of Zoology ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice a râului Prut pe baza comunităţilor de zooplancton
Jurminscaia Olga, Şuberneţkii Igor, Lebedenco Liubovi, Miron Adriana
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peştii – indicatori ai stării ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Miron Adriana, Bileţchi Lucia, Şaptefraţi Nicolae
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 20 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind poluarea atmosferei. măsurile ce se impun pentru prevenirea prejudicierii mediului
Miron Adriana
Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(77) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Формирование и улучшение качества воды: ключевая роль биологических и экологобиохимических факторов
Остроумов С1, Тодераш Ион2, Ungureanu Laurenţia2, Miron Adriana2, Breahnă Adriana3
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт Зоологии АН РМ,
3 Молдавский Государственный Университет
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Биогенная миграция меди в водных экосистемах
Остроумов С1, Тодераш Ион2, Zubcov Elena2, Kotelevtsev S.3, Ermakov V.3, Krupina M3, Ene Antoaneta4, Микус A.3, Bileţchi Lucia2, Breahnă Adriana2, Miron Adriana2
1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
2 Институт Зоологии АН РМ,
3 Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РА,
4 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(309) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 12 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8