Enhancement in UV sensing properties of Zno:Ag nanostructured films by surface functionalization with noble metalic and bimetallic nanoparticles
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
293 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-21 03:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.3:621.315.55 (1)
Nanotehnologie (21)
Electrotehnică (756)
SM ISO690:2012
POSTICA, Vasilie; VAHL, Alexander; MAGARIU, Nicolae; TERASA, Maik-Ivo; HOPPE, Mathias; VIANA, Bruno; ASCHEHOUG, Patrick; PAUPORTE, Thierry; TIGINYANU, Ion; POLONSKYI, Oleksandr; ŞONTEA, Victor; CHOW, Lee; KIENLE, Lorenz; ADELUNG, Rainer; FAUPEL, Franz; LUPAN, Oleg. Enhancement in UV sensing properties of Zno:Ag nanostructured films by surface functionalization with noble metalic and bimetallic nanoparticles. In: Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 3, pp. 41-51. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.2557280
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Enhancement in UV sensing properties of Zno:Ag nanostructured films by surface functionalization with noble metalic and bimetallic nanoparticles

Îmbunătățirea sensibilității UV a filmelor nanostructurate ZnO:Ag prin funcționalizarea suprafeței cu metale nobile și nanoparticule bimetalice


CZU: 620.3:621.315.55
DOI: 10.5281/zenodo.2557280
Pag. 41-51

Postica Vasilie1, Vahl Alexander2, Magariu Nicolae1, Terasa Maik-Ivo3, Hoppe Mathias2, Viana Bruno3, Aschehoug Patrick3, Pauporte Thierry3, Tiginyanu Ion4, Polonskyi Oleksandr2, Şontea Victor1, Chow Lee5, Kienle Lorenz2, Adelung Rainer2, Faupel Franz2, Lupan Oleg123
 
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,
4 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
5 University of Central Florida
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2019


Rezumat

In this study, Ag-doped ZnO (ZnO:Ag) nanostructured films were functionalized with silver nanoparticles (Ag NPs), silver-platinum bimetallic nanoparticles (AgPt NPs) and silver-gold bimetallic NPs (AgAu NPs) using a gas phase PVD process based on a Haberland type gas aggregation cluster source and unipolar DC planar magnetron sputtering. Ultraviolet (UV) sensing investigations showed a respectable time constants reduction for rising and decaying photocurrents, as well as an increase for the UV response. Compared to a pristine nanostructured film the surface functionalization with Ag, AgPt and AgAu increased the UV response by factors of 2.7, 3.5 and 4, respectively. The increased performances of the here presented ZnO:Ag nanostructured films functionalized with monometallic and bimetallic NPs based photodetectors are explained by the increased lifetime of photogenerated electron – hole pairs, as well as the formation of nanoscale Schottky barriers at the interface of Au/ZnO:Ag and Pt/ZnO:Ag.

În acest studiu, filmele nanostructurate ZnO (ZnO: Ag) au fost funcționalizate cu nanoparticule de argint (Ag NPs), nanoparticule bimetalice argint-platină (AgPt NPs) și NPuri bimetalice de aur (AgAu NPs) folosind o sursă cluster de agregare de gaz tip Haberland și un pulverizator unipolar planetar magnetron plan. Analiza sensibilității ultraviolete (UV) a arătat o reducere a constantelor de timp pentru fotocurenturile în creștere și degradare, precum și o creștere a răspunsului UV. Comparativ cu un film nanostructurat fără adaosuri, funcționalitatea suprafeței cu Ag, AgPt și AgAu a crescut răspunsul UV cu factori de 2,7; 3,5 și respectiv 4. Performanțele majorate ale filmelor nanostructurate ZnO:Ag, funcționalizate cu fotodetectoare bazate pe NP monometalice și bimetalice se explică prin creșterea duratei de viață a perechilor fotogenerate de electroni, precum și prin formarea barierelor Schottky de scară nanometrică la interfața Au / ZnO: Ag și Pt / ZnO: Ag.

Cuvinte-cheie
UV photodetector, zinc oxide, Silver Nanoparticles, nanostructured films.,

fotodetector UV, oxid de zinc, nanoparticule de argint, filme nanostructurate