Infrared detectors
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
142 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.383 (25)
Electrotehnică (729)
SM ISO690:2012
BĂJENESCU, Titu-Marius. Infrared detectors. In: Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 3, pp. 29-40. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.2557317
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

Infrared detectors

Detectoare cu infraroșu


CZU: 621.383
DOI: 10.5281/zenodo.2557317
Pag. 29-40

Băjenescu Titu-Marius
 
C. F. C., La Conversion
 
Disponibil în IBN: 22 februarie 2019


Rezumat

Infrared detectors have wide application in a range of industry sectors, including defence, astronomy, medicine, environmental safety, and remote sensing. The applications requiring the highest sensitivity over a broad spectrum of wavelengths are usually based on the high performance mercury cadmium telluride (HgCdTe) ternary alloy, since HgCdTe-based detector performance dominates others in the mid-wave and long-wave infrared spectrum. HgCdTe is the dominant material currently in use for infrared (IR) focal-plane-array (FPA) technology. The subject is vast: IR systems combine a wide variety of disciplines, and image interpretation depends on the precise understanding of various phenomena. It has been predicted that, because of its excellent properties, HgCdTe technology will continue to expand the range of its applications well into the future.

Detectoarele cu infraroșu au o largă aplicație într-o serie de sectoare industriale, printre care pot fi enunțate: apărarea, astronomia, medicina, siguranța mediului și teledetecția. Aplicațiile care necesită cea mai mare sensibilitate pe un spectru larg de lungimi de undă se bazează, de regulă, pe aliajul ternar de înaltă performanță cu telurură de mercur și cadmiu (HgCdTe), deoarece performanța detectorului pe bază de HgCdTe domină în spectrul infraroșu cu undă medie și lungă. HgCdTe este materialul dominant care se utilizează în prezent pentru tehnologia cu infraroșu (IR) focal-plane-array (FPA). Subiectul este vast: sistemele IR combină o mare varietate de discipline, iar interpretarea imaginii depinde de înțelegerea precisă a diferitelor fenomene. S-a anticipat că, datorită proprietăților sale excelente, tehnologia HgCdTe va continua să extindă gama aplicațiilor și în viitor.

Cuvinte-cheie
Infrared detectors, HgCdT, infrared (IR), focal-plane-array (FPA) technology.,

detectoare cu infrarosu, HgCdT, infrarosu (IR), tehnologie FPA