Estimarea securității energetice a regiunii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
195 0
SM ISO690:2012
FEDORCENCO, Grigorii. Estimarea securității energetice a regiunii. In: Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători. 10 martie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2015, p. 35.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători 2015
Conferința "Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Chișinău, Moldova, 10 martie 2015

Estimarea securității energetice a regiunii


Pag. 35-35

Fedorcenco Grigorii
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2019Teza

Pentru estimarea nivelului securității energetice a regiunii Transnistria s-a propus 15 indicatori. Valorile indicatorilor includ perioada dintre anii 2008 și 2012. Pentru a obține estimarea numerică integrală a nivelului securității energetice a regiunii Transnistria s-a utilizat funcția de utilitate generalizată Harrington-Mencher. Ca nesatisfăcătoare sunt valorile indicatorilor: 1) Cota combustibilului în structura consumului de energie; 2) Cota capacității de generare a celei mai mari centrale electrice privind puterea instalată sumară; 3) Gradul de îmbătrânire a stațiilor electrice. Primul și al doilea indicatori constată faptul, că în regiunea Transnistria lipsesc alte surse de generare proprii în afară de CERSM, iar indicatorul al treilea indică la îmbătrânirea ridicată a echipamentului electrotehnic din rețelele electrice ale regiunii. Analiza legăturilor mutuale a indicatorii a indicat la posibilitatea grupării lor în 4 grupe (pleiade). Deci, pentru a estima nivelul securității energetice se pot utiliza doar câte un singur indicator din pleiade. Legăturile dintre pleiade se consideră nesemnificative. Urmare a analizei semnificației legăturilor mutuale dintre indicatori și dintre pleiade se poate lansa ipoteza, că nivelul securității energice a regiunii Transnistria se poate caracteriza de 4 indicatori, dintre care fiecare reprezintă o pleiadă. În rezultat, se poate constata în prealabil: 1. S-au procesat numai indicatorii a căror valori sunt cunoscute. 2. Este necesar de extins ansamblul de indicatori utilizați pentru estimarea nivelului securității energetice. 3. Există trei puncte slabe ce afectează nivelul securității energetice: cote ridicate a unui tip de combustibil în balanța energetică și concentrarea capacităților de generare; gradul ridicat de îmbătrânire a stațiilor electrice. 4. Este necesar de format o bază de date pentru completarea și monitorizarea evoluției indicatorilor securității energetice a regiunii.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Fedorcenco, G.S.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Energetica al AŞM, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Estimarea securității energetice a regiunii</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2015</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'></relatedIdentifier>
<dates>
<date dateType='Issued'>2015</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>