A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
218 20
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-10 14:08
SM ISO690:2012
ROŞCA, Ludmila. A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2018, nr. 1(13), pp. 464-469. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

A V I Z la teza de doctor în filosofie, specialitatea: 632.01 – Etică şi Bioetică: Bioetica în raport cu valorile creştine fundamentale: analiză teoretico-metodologică, elaborată de Banari Ion, lector la Catedra Filosofie şi Bioetică, USMF


Pag. 464-469

Roşca Ludmila
 
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 august 2018


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cotelnic, A.</dc:creator>
<dc:date>2009-10-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Articolul de faţă abordează unele probleme ce ţin de
competitivitatea firmelor în legătură cu mediul în care
activează acestea. Am încercat să evidenţiem rolul
concurenţei, am analizat aceasta şi sub aspect teritorial. În
baza unui sondaj efectuat în rândul a 52 de întreprinderi
industriale, amplasate pe tot teritoriul republicii, am
determinat principalele constrângeri ale mediului în care
activează firma, oportunităţile pe care le oferă concurenţa
sănătoasă între angajaţi.
</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The present article brings up some issues related to
competitiveness of firms in relation to the environment in
which they operate. I tried to highlight the role of
competition and examined this issue in territorial aspect.
Based on a survey conducted among 52 industrial
enterprises located throughout the republic, I determined the
main constraints of the environment in which business
operates, the opportunities offered by healthy competition
between employees.
</dc:description>
<dc:source>Economica 69 (5) 7-13</dc:source>
<dc:title>Particularităţile mediului concurenţial
sub aspect teritorial
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>