Utilizarea energiei solare în split-instalaţiile de condiţionare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
309 18
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 20:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
620.92 (72)
Economia energiei în general (434)
SM ISO690:2012
GUŢU-CHETRUŞCA, Corina. Utilizarea energiei solare în split-instalaţiile de condiţionare. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 655-659. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Utilizarea energiei solare în split-instalaţiile de condiţionare


CZU: 620.92
Pag. 655-659

Guţu-Chetruşca Corina
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 2 august 2018


Rezumat

În articol sunt prezentate rezultatele studiilor analitice ale funcţionării unei split-instalaţii de condiţionare/ pompă de căldură în cuplu cu captatoare solare cu aer în condiţiile de temperatură şi radiaţie solară a zonei Chişinăului. Debitul necesar de aer fiind mare, încălzirea aerului constituie 0,5…2,0 K la 1 m lungime a captatorului, ceea ce permite funcţionarea captatoarelor cu randamentul de 0,6…0,7. Încălzirea aerului permite mărirea productivităţii termice a pompei de căldură cu 9,4…12,5 % şi a coeficientului de performanţă cu 6,7…8,9 %.  

Cuvinte-cheie
split-instalaţie, încălzitor solar de aer,

pompa de căldură