Procedura de întocmire a modelului matematic a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă antrenat de aeromotor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
216 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 20:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.314 (58)
Electrotehnică (790)
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir. Procedura de întocmire a modelului matematic a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă antrenat de aeromotor. In: Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediția I, 21-24 septembrie 2005, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei, 2005, pp. 646-654. ISBN 9975-62-145-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Conferința "Energetica Moldovei"
Editia I, 2005, Chișinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005

Procedura de întocmire a modelului matematic a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă antrenat de aeromotor


CZU: 621.314
Pag. 646-654

Berzan Vladimir
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 august 2018


Rezumat

Представлена математическая модель асинхронного генератора с двумя обмотками на статоре в дифференциальном виде и в конечных разностях. Применение уравнений телеграфистов для длинной линии позволяет использовать для численного расчета метод характеристик. Такой подход позволяет моделировать режимы в схемах с переменной структурой, а также при изменении скорости ветра во времени.

The mathematical model of the asynchronous generator with two windings on stators in a differential kind and in final differences is submitted. Application of the cable equations for a long line allows to use a method of characteristics for numerical calculation. Such approach allows to model modes in circuits with variable structure, and also at change of speed of a wind in time.

Se prezintă modelul matematic al generatorului asincron cu două înfăşurări pe stator prin ecuaţii diferenţiale şi prin analogul lor în diferenţe finite. Utilizarea ecuaţiilor telegrafiştilor pentru linia lungă permite folosirea metodei numerice de calcul bazată pe caracteristici invariante (caracteristicile Rimman). Această permite simularea regimurilor în schemele cu structura variabilă, precum şi în cazul varierii vitezei vântului în timp.