Evaluarea componentelor chimice în solul de pe suprafața haldelor de steril cu diverse vârste amplasate în cariera uzinei „Lafarge ciment” (Moldova) S.A.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
78 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-15 15:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[631.43:631.442.2+504.05](478) (1)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (244)
Știința mediului înconjurător (300)
SM ISO690:2012
CERTAN, Corina; BULIMAGA, Constantin; BURGHELEA, Aureliu. Evaluarea componentelor chimice în solul de pe suprafața haldelor de steril cu diverse vârste amplasate în cariera uzinei „Lafarge ciment” (Moldova) S.A.. In: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Ediția 7, Vol.1, 15 iunie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipogr. „Biotehdesign”, 2018, pp. 147-153. ISBN 978-9975-108-45-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1, 2018
Conferința "Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători"
Ediția VII, Chișinău, Moldova, 15 iunie 2018

Evaluarea componentelor chimice în solul de pe suprafața haldelor de steril cu diverse vârste amplasate în cariera uzinei „Lafarge ciment(Moldova) S.A.


CZU: [631.43:631.442.2+504.05](478)
Pag. 147-153

Certan Corina, Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2018