Роль электоральной культуры в функционировании политического режима Республики Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 5
Ultima descărcare din IBN:
2018-07-09 09:17
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
324(478) (22)
Alegeri. Plebicist. Referendum. Campanie electorală. Corupție electorală. Vicierea alegerilor. Rezultatele alegerilor (78)
SM ISO690:2012
БРАГА, Лилия. Роль электоральной культуры в функционировании политического режима Республики Молдова. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2018, nr. 1(176), pp. 83-98. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294

Роль электоральной культуры в функционировании политического режима Республики Молдова

Th e role of the electoral culture in the formation of the political regim in the Republic of Moldova


CZU: 324(478)
Pag. 83-98

Брага Лилия
 
Институт юридических и политических исследований AHM
 
Disponibil în IBN: 4 iulie 2018


Rezumat

În acest articol s-a făcut o analiză a rolului culturii electorale în evoluţia regimului politic din Republica Moldova. Autorul demonstrează că pe parcursul dezvoltării politice a Republicii Moldova din perioada post-sovietică cultura electorală a avut un rol important pentru determinarea cursului politic al ţării. În prezent, în condițiile consolidării tendinţelor autoritare оn funcţionarea regimului politic din Republica Moldova rolul culturii devine limitat. Autorul consideră că în asemenea condiții problema vitală a dezvoltării politice a Republicii Moldova constă оn adaptarea unor măsuri de ordin legislativ care ar preveni eroziunea rolului alegerilor în viața politică a țării.

The article analyses the role of electoral culture in the evolution of the political regime of the Republic of Moldova. The author shows that electoral culture has always exerted a significant influence on the course of political development of the Republic of Moldova. Currently, as a result of consolidation of authoritarian tendencies in the political sphere, the role of electoral culture in the development of the political processes becomes limited. The author believes that in such conditions it is advisable to adopt some of the legislative measures to prevent the erosion of the role of elections in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
proces electoral, cultură electorală, sistem politic, autoritarism,

democrație electorală, procese politice.