O triadă indestructibilă: valori, lideri, reprezentări sociale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
170 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-18 12:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (442)
Psihologie socială (399)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihaela. O triadă indestructibilă: valori, lideri, reprezentări sociale. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2018, nr. 2(51), pp. 37-43. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 2(51) / 2018 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

O triadă indestructibilă: valori, lideri, reprezentări sociale

An indestructible triad: values, leaders, social representations


CZU: 316.6
Pag. 37-43

Şleahtiţchi Mihaela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 28 iunie 2018


Rezumat

Referindu-ne la valori, în calitatea lor de „principii generale despre dezirabil‖ sau de „lianți de coeziune socială‖, trebuie să avem în vedere că ele sunt acelea care contribuie în mod decisiv la conturarea și cristalizarea reprezentărilor sociale. Ar fi greșit să se creadă că pot exista studii aprofundate („exhaustive‖) cu referire la oameni, idei şi evenimente în care s-ar face abstracție de faptul că reprezentările sociale au capacitatea de a fi puternic ancorate în dinamica proceselor relaţionale, în raporturile simbolice specifice unui câmp social dat, în valorile care constituie expresia elocventă a acestei dinamici și a acestui câmp. Drept exemplu elocvent,în acest sens, ne poate servi modul în care are loc reprezentarea socială a liderilor; or, datele de care dispunem arată că există o armonie între imaginea pe care o au sau o pot avea favoriţii puterii și dimensiunile axiologice ale grupului care participă la elaborarea unei asemenea imagini.

When referring to values as "general principles of desirability" or "social cohesion binders", we must bear in mind that they are the ones that contribute in a decisive way to the shaping and crystallization of social representations. It would be wrong to believe that there may be in-depth (―exhaustive‖) studies of people, ideas and events that would disregard the fact that the social representations have the capacity to be strongly anchored in the dynamics of relational processes, in the symbolic relationships specific to a given social field, in the values that constitute the eloquent expression of this dynamics and this field. An eloquent example, in this sense, is the way in which the social representation of the leaders takes place; data shows that there is harmony between the image of power the leaders have or could have and the axiological dimensions of the group that participates in the elaboration of such an image.

Cuvinte-cheie
valori, reprezentări sociale,

lideri.