IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(170) pentru cuvîntul-cheie "valori"
Conceptul de educație morală
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor socio-familiali în manifestarea comportamentului deviant la adolescenți
Tarnovschi Ana1, Tuni Corneliu2
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile promovate de curriculum în cadrul modulelor la specializarea tehnician în activități economice
Marcoci Dima Andreea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(34) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul experimental constatativ al dinamicii valorilor competenței de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți a elevilor din învățământul primar
Biculescu Florina-Teodora12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul pedagogic de evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor din învățământul primar
Andriţchi Viorica, Stratan Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea socio-culturală a muzeului ca element al colaborării cu instituțiile de învățământ
Filipski Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric
Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind organizarea societății în Republica Moldova
Pascaru Ana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea şi responsabilitatea in activitatea educaţională a profesorului
Baltag Dumitru
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul etnicilor greci în Imperiul Rus la sf. sec. al XVIII-lea
Casiadi Oleg, Harabara Valeriu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei
Cotelnic Ala
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-544. Vizualizări-2359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia politicii interne sub aspect democratic în R.M. din anul 2000 încoace
Lupascu Eugeniu
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoză identitară prin dansul focloric „Drăgaica”
Talpă Svetlana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea europeană a educatiei civice. Cazul Bulgariei
Radoikova Gergana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile editoriale ale mass-media: principii şi valori
Parfentiev Boris
Arta
Nr. 2(AAV) / 2013 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 February, 2014. Descarcări-58. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul psihosocial al tînarului din societatea în transformare
Botnari Stefan1, Caunenco Irina2
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentul național – însemn al identității culturale
Moisei Ludmila
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresul domeniului culturii favorizat de acordul de asociere Republica Moldova – uniunea europeană în perspectiva sporirii securității și siguranței persoanei umane
Sprincean Serghei12
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul formativ al educației muzeale valorificat în instituțiile de învățământ superior
Filipski Tatiana12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni actuale ale educației axiologice
Iordachescu Veaceslav, Borozan Maia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 170