Libertatea contractuală la nivelul  convenţiei europene a drepturilor omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
145 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-17 21:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
342.7 (398)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (368)
SM ISO690:2012
BAEŞU, Valeriu. Libertatea contractuală la nivelul  convenţiei europene a drepturilor omului. In: Studii Juridice Universitare. 2013, nr. 3-4(23-34), pp. 159-167. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122

Libertatea contractuală la nivelul  convenţiei europene a drepturilor omului


CZU: 342.7
Pag. 159-167

Baeşu Valeriu
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 iunie 2018


Rezumat

Freedom of contract is the freedom of individuals and groups (such as corporations) to form  contracts without government restrictions. This is opposed to government restrictions such as minimum wage, competition law, or price fixing. The freedom to contract is the underpinning of laissez-faire economics and is a cornerstone of free-market libertarianism. Through freedom of contract, individuals entail a general freedom to choose with whom to contract, whether to contract or not, and on which terms to contract.

Libertatea contractuală se exprimă şi prin libertatea părţilor de a îşi alege forma contractului şi de a stabili conţinutul. Dacă orice contract este just prin sine şi obligaţia se naşte din voinţele părţilor, este normal ca acestea să poată să îşi stabilească conţinutul şi forma de manifestare a voinţei lor juridice. Libertatea de fond este ţărmurită doar de bunele moravuri şi de ordinea publică. În formă, libertatea contractuală se exprimă prin aceea că o convenţie se va naşte validă, indiferent de forma de manifestare a voinţei părţilor: „Solo consensus obligat“.