O activitate academică impresionantă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
159 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-19 12:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09(092) (54)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1224)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe. O activitate academică impresionantă. In: Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi. 4-5 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 7-9. ISBN 978-9975-3131-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi 2017
Conferința "Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi"
Chișinău, Moldova, 4-5 septembrie 2017

O activitate academică impresionantă


CZU: 821.135.1(478).09(092)
Pag. 7-9

Duca Gheorghe
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2018


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p><em>O activitate academică impresionantă</em></p>">
<meta name="citation_author" content="Duca Gheorghe">
<meta name="citation_publication_date" content="2017">
<meta name="citation_collection_title" content="Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi">
<meta name="citation_firstpage" content="7">
<meta name="citation_lastpage" content="9">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7-9.pdf">