O culme a criticii și istoriei literare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
214 1
Ultima descărcare din IBN:
2018-03-13 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (264)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1277)
SM ISO690:2012
CIOCANU, Ion. O culme a criticii și istoriei literare. In: Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi. 4-5 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 63-69. ISBN 978-9975-3131-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi 2017
Conferința "Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi"
Chișinău, Moldova, 4-5 septembrie 2017

O culme a criticii și istoriei literare


CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 63-69

Ciocanu Ion
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2018