O activitate academică impresionantă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
160 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-19 12:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09(092) (54)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1224)
SM ISO690:2012
DUCA, Gheorghe. O activitate academică impresionantă. In: Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi. 4-5 septembrie 2017, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2017, pp. 7-9. ISBN 978-9975-3131-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi 2017
Conferința "Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi"
Chișinău, Moldova, 4-5 septembrie 2017

O activitate academică impresionantă


CZU: 821.135.1(478).09(092)
Pag. 7-9

Duca Gheorghe
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 28 februarie 2018


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Duca, G.G.</creatorName>
<affiliation>Academia de Ştiinţe a Moldovei, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p><em>O activitate academică impresionantă</em></p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2017</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-3131-8-6</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>821.135.1(478).09(092)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2017</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>